Kontakt

Kontakt

President & CEO - Damir Anić

Finance Director - Tea Benović, dipl. oec.
Tel: +385 1 6403 886
E-mail: tea@anic-holding.com

Director of Sales & Marketing - Patricija Bilušić, dipl. politolog
Tel: +385 1 6390 248
Mob: +385 91 2426 777
E-mail: patricija@anic-holding.com

Key Account Manager - Sanja Ilijaš, prof.
Tel: +385 1 4830 684
Mob: +385 91 2117 777
E-mail: sanja@anic-holding.com

Sales & Marketing Assistant - Tamara Kranjčić, mag. philol. angl., mag. phil.
Tel: +385 1 6403 889
Mob: +385 91 2104 777
E-mail: tamara.kranjcic@anic-holding.com

Head of Legal Affairs - Marija Gale, dipl. iur.
Tel: +385 1 6403 887
E-mail: m.karabatic@anic-holding.com

Sales & Marketing Assistant - Marina Petković, mag. nov.
Tel: +385 1 6414 971
Mob: +385 99 4437 557
E-mail: marina.petkovic@anic-holding.com

Construction Project Supervisor - Stevo Šajnović
Tel: +385 91 2103 777
E-mail: stevo@anic-holding.com

Sales & Marketing Assistant - Đina Lujak, B.Sc.Econ.
Tel: +385 1 6414 970
Mob: +385 95 5548 992
E-mail: dina.lujak@anic-holding.com

Market Development, Dalmacija- Maja Jurič, mag. admin. nav.
Mob: +385 91 279 7777
E-mail: maja.juric@anic-holding.com

 

Naziv: Anić Holding Plus d.o.o., Sjedište: Trg bana J. Jelačića 1, 10 000 Zagreb, Osnivanje društva: 1995., Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 03204596, Temeljni kapital u iznosu od 2.831.000,00 kn uplaćen u cijelosti, OIB: 61238079664, Račun: Addiko Bank d.d., Slavonska avenija 6, 10 000 Zagreb, IBAN: HR5025000091101022589, SWIFT: HAABHR22, Članovi (predsjednik) uprave: Damir Anić