• OBJAVLJENO: 07-10-2013
  • u: 11:08

30. lipnja 2013. na Trgu bana J. Jelačića održana je manifestacija za proslavu ulaska Republike Hrvatske u Europsku Uniju. Kako bi se taj povijesni događaj što bolje proslavio i Anić Holding Plus je dao svoj doprinos. Uz financijske donacije, ustupio je i svoje oglasne plohe Vladi Republike Hrvatske za potrebe što boljih prezentacija koje su se prikazivale na zgradama Trga. Posebna zahvala mora se pružiti i klijentima koji su svoje oglasne površine ustupili za potrebe proslave, a to su Carlsberg, Ledo, Renault, Vip i Beko.