• OBJAVLJENO: 05-11-2020
  • u: 12:53

Određene ljudske emocije su univerzalne. Visoko na listi tih emocija je da volimo biti sretni i dobro se nasmijati. Stoga, kako bi probudili pospane radnike na putu za posao, kao i ostale potencijalne promatrače te privukli njihovu pažnju, tvrtke u vanjskom oglašavanju često koriste šaljive vizuale. Time ne samo da nekome uljepšaju dan, već i ostave trajni utisak brenda. Kad su ljudi zabavljeni, posebno humorom, veća je vjerojatnost da će neki proizvod i uslugu koja se oglašava smatrati izvornom, a ne samo kao pokušaj „prodaje“.

Osim cijelokupnog sadržaja vizuala, neke od tehnika koje uključuju humor u oglašavanju su: zadirkivanje, sporo otkrivanje i igre riječima. Takvim se pristupom potiču prolaznici da još jednom pogledaju oglas, a možda završi i kao objava na društvenim mrežama ili šaljiv dio nekog razgovora. Kad oglas kod potrošača izmami osmijeh na lice, vjerodostojno možemo reći da je kampanja polučila uspjeh.

Istraživanje Journal of Marketing-a o učinku humora u oglašavanju ističe da humor poboljšava prisjećanje, povećava vrijednost i namjeru kupnje kada se šaljiva poruka podudara s ciljevima oglasa, kada je dobro integrirana u ciljeve i prikladna kategoriji proizvoda koji je predmet oglasa.

Humor nije samo sjajan način privlačenja pozornosti potrošača, već i pruža odličnu mogućnost da tvrtka uspostavi dugoročnu vezu s potrošačem. Nerijetko su rezultat toga sretni i brendu odani potrošači te eksponencijalan rast brenda.