• OBJAVLJENO: 23-10-2020
  • u: 14:45

Američko udruženje za vanjsko oglašavanje (The Out of Home Advertising Association of America, OAAA) sumiralo je nekoliko važnih smjernica koje mogu pomoći u izradi kreativnog rješenja za vanjsko oglašavanje – Out Of Home, OOH.

Prilikom izrade dizajna potrebno je uzeti u obzir nekoliko elemenata budući da OOH ima veliku mogućnost utjecaja na odluke potencijalnih potrošača. Donosimo 3 važna elementa na koje treba obratiti pažnju kod izrade vizualnog rješenja:

  1. Kod odabira ispravnog fonta i njegove veličine, veliku ulogu igra količina teksta na vizualu s kojom ne treba pretjerati. Učinkovitijim se pokažu OOH kampanje sa svega nekoliko ključnih riječi.
  2. Preporuka je koristiti sliku u punoj veličini oglasne plohe.
  3. OOH treba biti lako čitljiv te je stoga preporučljivo odabrati boje s izraženijim kontrastom kako bi se povećala vidljivost OOH poruke s veće udaljenosti.

Na slici niže vidljivo je 14 kombinacija boja poredanih po učinkovitosti uočavanja ovisno o pozadinskoj boji vizuala i boji teksta. OAAA istraživanje pokazalo je da visoki kontrast boja može poboljšati učinkovitost OOH kampanje tj. povećati odaziv potrošača za 38%.

Izvor: oaaa.org