• OBJAVLJENO: 22-09-2021
  • u: 15:00

Zadovoljstvo nam je vidjeti da se naše torbe, kao dio projekta 12×5, koriste na terenu! U suradnji s Javnom vatrogasnom postrojbom Grada Zagreba više od 100 torbi služi kao pomoć pri spašavanju.